Fortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende

Til:
https://nobilis.dk
Nørregade 6C, st.
7100 Vejle
CVR: 37179825
Mail: info@nobilis.dk 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

________________________________________________________________

 

Bestilt den: ____________________________________________________________


Modtaget den: ____________________________________________________________

 

Forbrugerens navn:___________________________________________________________

 

Forbrugerens adresse:_________________________________________________________

 

Forbrugerens underskrift:_______________________________________________________

 

Dato: __________________________

 

Download